ACTIVITEITEN                                

 Door de weekse activiteiten - Jaarlijkse - Rondleidingen - Bezoeken

Wie dat wil, krijgt volop gelegenheid om binnen het kader van onze kerk door de week met geloven bezig te gaan door gezamenlijke studie of gesprek of op nog andere wijze..

Er is de maandelijkse Bijbelstudie

► elke 2de dinsdag van de maand, in de kerkzaal van de kerk, 20u. – 22u.  Deze activiteit is een ‘open kring’: de onderwerpen worden aan het begin van het seizoen door de deelnemers zelf bepaald; er zijn geen vaste leden, één keer komen kan ook.
De deelname aan de Bijbelstudie is geheel kostenloos.

De maandelijkse Bijbelmiddag

► de namiddagbijbelkring komt samen op de derde donderdag van de maand 's namiddags om 14.30 in de kerkzaal.


Ook biedt onze kerk verschillende vormen catechese (kerkelijk onderricht) aan.

Er is Jeugdcatechese

► voor jongeren van 12 t.e.m. 15 jaar. Deze groep komt samen op de laatste vrijdagavond van de maand om over een thema te praten dat met geloven en kerk-zijn te maken heeft.

Vanaf 16 jaar ben je welkom bij de tweede catechesegroep, die wordt geleid door de dominee. Deze groep komt samen op de eerste vrijdagavond van de maand.

 

de jongeren- catechesegroep houdt een gezamenlijke maaltijd in onze kerkzaal.

► nog meer dan bij de andere groepen hopen we erop dat de jong-volwassenen in deze leeftijd zelf mee zullen praten en mee richting geven aan de groep.

Voor iedereen van 16 jaar en ouder die – na ooit als kind in eender welke christelijke kerk door zijn/haar ouders ten doop te zijn gehouden - de wens heeft om nu zelf zijn/haar geloof te belijden en zo als zelfverantwoordelijk gelovige toe te treden tot onze kerkgemeenschap, is er Belijdeniscatechese.

Ieder die dit ook wenst, maar nooit is gedoopt, volgt eveneens de Belijdeniscatechese en wordt meteen na de openbare geloofsbelijdenis alsnog gedoopt.


Schematisch gezegd draait 'jongeren en geloof' om drie polen:

  ♦ Het levensnoodzakelijke godsdienstonderwijs op school is in zijn aard hoofdzakelijk cognitief, gericht op het kennis verwerven.
  ♦ In de zondagse eredienst (inclusief Jeugdkerk) gaat het vooral om het samen vieren en beleven van ons geloven.
  ♦ De catechese vervult een eigen en onvervangbare rol. Catechese is kerkelijk onderricht, expliciet gericht op geloofsopvoeding.

 

Rondleidingen

►Mechelse verenigingen zoals de VTB-VAB en RIM (Restauratie en Integratie Mechelen) vragen regelmatig een geleid bezoek aan in onze kerk.  Enkele leerkrachten van Mechelse middelbare scholen doen dit met hun leerlingen zelfs jaarlijks.

Op elke aanvraag voor een geleid bezoek wordt ingegaan.

De info wordt op maat gesneden van zowel de interesse van de bezoekende groep als de tijd die men hiervoor wil vrijmaken.  Naast een apart en dus uitgebreid bezoek, kan ons kerkgebouw ook worden opgenomen als een etappe in een stadswandeling.

► Jaarlijks ontvangt de predikant diverse schoolklassen en leerkrachten in het kerkgebouw om uitleg te geven over 'protestant-zijn' en op de vragen van leerlingen en leerkrachten in te gaan.